Προϊόντα

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών μας. Η παραγωγή μεγάλης αντοχής φίλμ καθώς και οι εκτυπώσεις υψηλής ανάλυσης έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Φίλμ

Η OMNIPACK παράγει διάφορα είδη φιλμ τα οποία ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών και μπορούν να καλύψουν ποικίλες ανάγκες.

Wicket bags/ Σακούλες Συσκευασίας

Η OMNIPACK παράγει διάφορα είδη φιλμ τα οποία ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών και μπορούν να καλύψουν ποικίλες ανάγκες.

Σάκοι και φύλλα

Η  OMNIPACK  παράγει πολλά είδη σάκων και φύλλων πολυαιθυλενίου για κάθε ανάγκη συσκευασίας και υποσυσκευασίας προιόντων.

Σακούλες σε ρολό/ Halftube film

Σακούλες συσκευασίας σε ρολό ιδανικές για αυτόματες γραμμές συσκευασίας φρούτων και λαχανικών.